Changes

Jump to navigation Jump to search

פרשת ויגש

339 bytes added, 9 June
הפטרת הפרשה
==הפטרת הפרשה==
במאמר [http://www.articles.co.il/article/31964/ויגש - גלות לצורך הגאולה], המופיע באתר '''מאמרים''' נכללת פיסקה הדנה בהפטרה. נציג את חלקה:
"התפייסותם של יוסף ואחיו בראשותו של יהודה הניחה את היסודות לאמונתם המאוחדת של עם ישראל בעת השעבוד, וחיזקה את בטחונם בהתגשמותן העתידיות של גזרות ה' יתברך". יוסף גם הניח את היסודות לאחדות ולאמונה של עם ישראל בעתיד לבוא. בהפטרת פרשת ויגש יחזקאל הנביא מנבא את האיחוד העתידי בין שבט יהודה ושבט יוסף לאחר שהפכו להיות לשני עמים מופרדים, לשתי ממלכות נפרדות. פיצול אשר פגע בעם ישראל לדורותיו הן בצד החומרי והן בצד הרוחני.
האיחוד בין שני החלקים של עם ישראל הוא כל כך קשה, עד כדי כך שלצורך זה הבטיח ה' לישראל את התערבותו, וכן מובא בגמ': "אמר רבי יוחנן: גדול קבוץ גליות כיום שנבראו בו שמים וארץ" <ref>פסחים, פ"ח,א'</ref>.
 
==קישורים חיצוניים==
* [https://www.mgketer.org/parasha/11 פרשת ויגש] באתר [[מקראות גדולות הכתר|'מקראות גדולות הכתר']]
* [https://www.mgketer.org/parasha/11#hftraHeader הפטרת ויגש (ספרדים, אשכנזים ותימנים)] באתר [[מקראות גדולות הכתר|'מקראות גדולות הכתר']]
==ראו גם==
37
edits

Navigation menu