Changes

Jump to navigation Jump to search

ציצית

767 bytes added, 11:36, 19 January 2009
==החוטים והקשרים==
 
=== מנהגי קשירה ===
 
נהגו לקשור את החוטים ב-5 קשרים כפולים שביניהם כריכות, והמנהג הנפוץ הוא לכרוך את מספר הכריכות הבא: 7, 8, 11, 13. ויש שנהגו לכרוך לפי שם הוי"ה כלומר 5, 10, 6, 5. לפי ה[[רמב"ם]] קושרים 7 או 13 קשרים. ישנם דיעות רבות לגבי צורת הקשירה של ציצית עם [[תכלת]]. עם זאת, לכתחילה מספיק שקושר כלשהו וכורך כמה כריכות.
 
לפני כל קשר יש לומר "לשם מצוות מציצית".
 
יש להדר שהחלק עם הקשרים והכריכות יהיה כשליש מאורך החוטים.
 
=== חקירות בעניין הקשירה ===
 
'''במניין שמונת חוטי הציצית''' חקר הגר"ח האם הוא מניין (שצריך שמונה) או שזוהי צורת הציצית (שיקרא "גדיל גדילים") {{מקור|(גר"ח סטנסיל שמ)}}.'''בקשר של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם צריך שהציצית תהיה קשורה או שאסור שהחוטים יהיו נפרדים {{מקור|(מפענח צפונות ו-כו)}}.'''בקשר העליון של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם הוא כדי שהציצית תתחבר לבגד או כדי שחוטי הציצית יתחברו זה לזה {{מקור|(צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"ב ד"ה קשר של ציצית)}}.
מבוקר
574

edits

Navigation menu