Changes

Jump to navigation Jump to search

חזה ושוק

9 bytes added, 13:40, 5 September 2012
m
טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור
נאמר בתורה {{מקור|(ויקרא ז, לד)|כן}}: "כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו", ומכאן שאת החזה ואת השוק של קרבן שלמים צריך לתת לכהן.
"חזה ושוק" טעונים [[תנופה]], שנאמר {{מקור|(ויקרא, י, טו)|כן}}: "שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני ה'".
"חזה ושוק" נאכלים לכהנים, לנשיהם, לבניהם ולעבדיהם, שנאמר {{מקור|(ויקרא י, יד)|כן}}: "ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך אתך".
Bots, משתמשים עם גישה לאנציקלופדיה תלמודית
8,032
edits

Navigation menu