Changes

Jump to navigation Jump to search

שולחן ערוך

1,111 bytes added, 17:27, 27 April 2009
no edit summary
חיבורו ההלכתי החשוב של ר' יוסף קארו. נחשב לספר הפסיקה המרכזי ביותר. הספר נכתב כסיכום לספרו של מרן על ה[[טור]] "[[בית יוסף]]". ה[[רמ"א]] (ר' משה איסרליש) כתב עליו את ה"מפה" - הגהות שבהם הביא בעיקר את מנהגי אשכנז.
== מבנה ותוכן ==
לספר נכתבו פירושים רבים. אנו נביא את המפורסמים שבהם:
* [[משנה ברורה]]- נכתב בידי ה[[חפץ חיים]] (רבי ישראל מאיר הכהן מראדין) על האורח חיים.
* [[מגן אברהם]].
* [[ספר מחצית השקל]].
* [[שפתי כהן]]- נכתב בידי הרב שבתאי הכהן רפפורט.
* [[ביאור הלכה]]- נכתב גם הוא בידי החפץ חיים על האורח חיים, ובו הוא מברר בפירוט יותר דינים מורכבים.
* [[נתיבות המשפט]].
* [[קצות החושן]]- על ה"חושן משפט". הספר נחשב כאחד מהאחרונים הקלאסיים הנלמדים בעולם הישיבות ומתאפיין בעיון ופלפול עמוק.
* [[אבני מילואים]].
* [[חלקת מחוקק]].
 
== קיצור שו"ע ==
 
נכתבו מספר ספרים של "קיצור שולחן ערוך". המפורסמים בהם הם: קיצור שו"ע לרב שלמה גאנצפריד, קיצור שו"ע לרב חיים דוד הלוי וקיצור שו"ע של הרב מרדכי אליהו שליט"א וקיצור שו"ע לרב עובדיה יוסף שליט"א.
[[קטגוריה: ארון הספרים היהודי]]
[[קטגוריה: ספרי הלכה]]
Anonymous user

Navigation menu