Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב צבי יהודה הכהן קוק

119 bytes added, 14:53, 24 May 2009
תלמידיו
- הרב דב ליאור שליט"א, רבה של קרית-ארבע וראש ישיבת "ניר".
- הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א, רב היישוב בית אל ב' וראש הישיבה.
- הרב חיים שטיינר שליט"א, ר"מ בישיבת "מרכז הרב".
- הרב חיים אביהוא שוורץ שליט"א, ר"מ בישיבת בית אל.
- הרב שלמה אבינר שליט"א, ראש ישיבת עטרת כהנים ורב הישוב בית אל א'.
== כתביו ==
מבוקר
126
edits

Navigation menu