Changes

Jump to navigation Jump to search

לשון של זהורית

93 bytes added, 19:41, 26 May 2009
no edit summary
"לשון של זהורית" שימשה בכמה מצוות: א. בפרה ב[[פרה אדומה]]: בתוך שריפת הפרה היו מניחים גם לשון של זהורית; ב. בטהרת [[מצורע]]: בין הדברים הנטבלים בדם הציפור השחוטה היתה גם לשון של זהורית; ג. בשעירי יום הכיפורים: בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל, ובצווארו של השעיר שעלה עליו הגורל "לשם", היו קושרים לשון של זהורית. 
[[קטגוריה: מקדש וקרבנות]]
[[קטגוריה: טומאה וטהרה]]
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
מבוקר
126
edits

Navigation menu