Changes

Jump to navigation Jump to search

ביצוע

342 bytes added, 00:44, 5 June 2009
דף חדש: שם נוסף לפשרה. מקורו בשיטה המסתייגת מעשיית פשרה ודורשת עליה את הפסוק "בוצע ברך ניאץ ה'" ({{מקור|תנ"ך:תה...
שם נוסף ל[[פשרה]]. מקורו בשיטה המסתייגת מעשיית פשרה ודורשת עליה את הפסוק "בוצע ברך ניאץ ה'" ({{מקור|תנ"ך:תהלים י ג$תהלים י, ג}}).

דרשות אחרות נדרשו על פסוק זה - כמו הדרשה שמי שגוזל ומברך הרי זה מנאץ.
מבוקר
126
edits

Navigation menu