Changes

Jump to navigation Jump to search

ברכת החמה

6,337 bytes added, 19:54, 1 July 2009
m
שוחזר מעריכה של 58.61.38.19 (שיחה) לעריכה האחרונה של Wikiboss
comment1, I`m sorryhttp://forumsברכה שמברכים כאשר השמש וכדור הארץ נמצאים במקום הזהה לזה שבזמן בריאתם.thedailywtfכיוון שמצב זה חוזר על עצמו במחזוריות ארוכה מאוד - 28 שנים - ברכה זו נחשבת לנדירה ביותר.com/members/OnlineCasino30 ==המקור בגמרא==הרואה חמה בתקופתה וכו' אומר ברוך (אתה ה' אלוקנו מלך העולם) עושה (מעשה) בראשית.aspx online casino safe, I`m sorryhttpואימת הוי? אמר אביי כל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע (ברכות נט://forums).thedailywtf פירושו: מברכים את ברכת החמה כל 28 שנה כאשר מתחיל המחזור, בתקופת ניסן בלילה שבין יום שלישי לרביעי.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_17 וכן נפסק להלכה.aspx upgrade vista 32 bit oem to 64 bit ==מחזור החמה==מחזור החמה הוא מחזור של 28 שנים, ומכונה מחזור גדול הגדרתו של תחילת מחזור החמה היא הרגע שבו שמיקום השמש ביחסלכדור הארץ זהה לזמן בו נבראו המאורות (השמש, הירח והכוכבים)בתחילת ליל רביעי של בריאת העולם (לעניין זה אנו פוסקיםשהעולם נברא בא' בניסן, I`m sorryhttpולא בא' בתשרי). ונבאר זאת://forumsבכל שנת חמה השמש מסיימת הקפה סביב כדור הארץ אורכה של שנת החמה הוא ¼365 יום לערך(סיום שנת החמה מכונה בהלכה "[תקופת ניסן]").thedailywtf אם כן בכל שנה יש כמובן רגע שבו היחס בין כדור הארץ לשמש זהה לזמן הבריאה - כשמסתיימת שנת חמה שלמה, אך השעה של רגע זה שונה משנה לשנה - כיוון שיש את יתרת רבע היום.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_65כך שבשנת הבריאה הוא חל בתחילת הלילה, שנה אחר כך בחצות הלילה, שנה אח"כ בתחילת היום, אח"כ בחצות היום, וחוזר חלילה.aspx mscomm32אם כן עלמנת להשלים את שנת החמה וגם לחזור לאותה שעה - תחילת הלילה - עלינו לחכות למחזור של 4 שנים.ocx download microsoft אך עדיין לא נגיע למצב זהה לבריאת המאורות, I`m sorryhttp://forumsכיוון שכל מחזורכזה יסתיים ביום אחר בשבוע, ואנו רוצים להגיע לרגע שבותחילת שנת החמה תיפול בתחילת הלילה של ליל רביעי (הלילהשלפני יום רביעי, מה שמכונה היום "שלישי בערב").thedailywtfכיוון שבכל סיום ארבע שנים כדי להגיע לשנה כזאת עלינו להכפיל את ארבע השנים בשבע, כיוון שבכל ארבע שנים היום בשבוע מתקדם בחמישה ימים (4 שנים X ¼365 יום = 1461 יום.com 1461/members/OnlineCasino337=208 ושארית 5),א"כ בזמן הבריאה שנת החמה התחילה בליל רביעי, ארבע שנים מאוחריותר בליל שני (4+5=9, ולאחר שנחסיר 7 שהם שבוע שלם נגיע ל-2)אח"כ ליל שבת, ליל חמישי, ליל שלישי, ליל ראשון, ליל שישי, ליל רביעי.aspx craps pass lineאו, בקיצור, I`m sorryhttp://forumsעלינו להכפיל את 4 השנים ב-7 כדי להגיע לכך שתחילת שנת החמה תחול בתחילת ליל רביעי. ==תאריך ברכת החמה בזמננו==כדי לחשב מתי חלה ברכת החמה יש לקחת את מספר השנים לבריאת העולם ולחלק ב-28.thedailywtfהשארית היא מספר השנה למחזור הגדול (ואכן בלוחות השנה העבריים מצוין מה מספר השנה למחזור הגדול).com/members/Download_5F00_Movies_5F00_Online_5F00_73את ברכת החמה מברכים בשנה הראשונה למחזור הגדול (המפרשים דנו מדוע מחסירים שנה אחת - יש אומרים שבשנת המבול המאורות לא שימשו, ויש אומרים ששנת הבריאה נחשבת כבר כשנה הראשונה).aspx Driving Miss Daisy download שנת ה'תשס"ט (5769), למשל, היא שנה 1 למחזור הגדול, I`m sorryhttp://forumsולכן בשנה זו נברך את ברכת החמה.thedailywtfהשנה הבאה שבה תהיה ברכת החמה היא שנת ה'תשצ"ז.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_63 החישוב מתי מסתיימת שנת החמה מסובך יותר (קל לחשב כמה ימים עברו מבריאת העולם עד סיום שנת החמה הנוכחית - ¼365 5769X אך קשה לחשב באיזה יום הוא יחול ע"פ הלוחות שבידינו.aspx folder color microsoft office 2003בלוח היוליאני גם כן היה קל לחשב זאת, כיוון שגם לוח זה מבוסס על שנת חמה של ¼365 יום, וא"כ התאריך היה קבוע, I`m sorryhttp://wwwאך היום משתמשים בלוח הגרגוריאני).aras.com/Community/members/Online בפשטות ניתן לומר שבשנים הקרובות שנת החמה מסתיימת ב-Casino-Bonus--List/default7 או 8 באפריל (יש שינויים בין השנים השונות).aspx newest casino bonus codesכמובן שבלוח העברי אין תאריך קבוע לזמן זה, כיוון שהלוח העברי מבוסס בעיקרו על הלבנה ולא על החמה, I`m sorryhttp://forumsאך תאריך זה תמיד יהיה בסביבות חודש ניסן (או סוף אדר).thedailywtf בשנת ה'תשס"ט שנת החמה תסתיים בי"ד בניסן (ערב פסח).com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_81 ==הברכה להלכה==אע"פ שהדגשנו שבריאת המאורות היתה בתחילת ליל רביעי, את הברכה מברכים בתחילת היום, כדי שיוכלו לראות את השמש.aspx office 2007 defender comes with defenderיש מברכים ברכת החמה מיד עם הנץ החמה, I`m sorryhttp://forumsותפילת שחרית מקדימים להתפלל לפני הנץ; ויש מבררכים בנץ ואחר כך מתפללים תפילת שחרית; ויש שמתפללים כותיקין ולאחר תפילת עמידה מברכים. אפשר לברך אותה עד סוף שעה שלישית מתחילת היום ("[[זמני היום|זמן קריאת שמע]]").thedailywtfנוהגים להוסיף לברכה פרקי תהילים ופסוקים.com/members/DownloadAdobe07יש נוהגים לעלות על הגג ולברך.aspx how to build webpages with dreamweaverיש מחלוקת אם יכולות הנשים לברך ברכת החמה, I`m sorryhttp://wwwולפי דעת מרן ה[[בן איש חי]] זצ"ל - יברך אחד מהגברים ויוציא בברכתו את כל הנשים. ==חוסר הדיוק באורך שנת החמה==החשבון של ¼365 יום הוא על פי "[[תקופות|תקופת שמואל]]" (עירובין נו.aras), מה שמכונה אצל הגויים "הלוח היוליאני".com/Community/members/Onlineאמנם כיום ידוע שהשנה אורכת בערך 12 דקות פחות מהאורך הנ"ל (האמורא שמואל חי במאה השלישית לסה"נ), ואכן בהלכה יש את "תקופת רב אדא" שקיצרה את אורך שנת החמה בכמה דקות (אך עדיין פחות מ-Casino12. הראשון מחכמי ישראל שהביא את אורך החמה במדויק (בהפרש של כמה שניות בלבד) הוא הרמב"ם), וכן, להבדיל, הלוח הלועזי תוקן ללוח הגרגוריאני. אך לעניין ברכת החמה פוסקים כתקופת שמואל, וביארו המפרשים שהטעם לזה הוא שחשבון זה פשוט יותר, אע"פ שהוא פחות מדויק. לכן, מצד האמת בזמן ברכת החמה היחס בין כדור הארץ לשמש יהיה שונה מבזמן הבריאה (ההפרש מצטבר לכ-18 יום -Bonusזהו הפער כיום בין יום השוויון [21 במרץ] ליום ברכת החמה [8 באפריל]), אך עלינו לזכור כי מטרתה של ברכת החמה היא להודות לקב"ה על בריאת החמה, ולהדגיש את האמונה בבריאה. לפיכך הדיוק בפרטים אלו אינו משמעותי. ==לקריאה נוספת== הרב שמעון ויצהנדלר, '''החמה וברכתה -ברכת החמה במשנה החסידית''', הוצאת מרכז ההפצה באה"ק -For-USA/default.aspx lyrics for chingy jackpotפתח תקוה, I`m sorryhttpה'תשס"ט  ==קישורים חיצוניים=='''סדר ברכת החמה'''* [http://www.arasnews1.comco.il/CommunityArchive/members/Online0018-D-Casino-Bonus36659-00.html?tag=20-For15-USA/default.aspx slots reel, I`m sorryhttp38 הסבר פשוט לעניין הברכה] מאת [[הרב צבי כהן]] שליט"א* [http://forumswww.thedailywtfmakorkids.comco.il/members/DownloadAdobe23browse_results.aspx adobe acrobat download windows 98, I`m sorryhttpasp?newscatid=0&q=הרב%20יוסף%20צבי%20רימון&searchtype=articles הסבר לילדים על ענין הברכה] מאת [[הרב יוסף צבי רימון]] שליט"א*[http://forumswww.thedailywtfmako.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_14co.aspx imagex microsoft utility sell sale buy, I`m sorryhttp:il/news-israel/forums.thedailywtf.comlocal/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_21Article-14966bbc4c77021004.aspx my document available microsoft office, I`m sorryhttphtm ברכת החמה מצפים לגאולה באתר מקו]:*[http://forumswww.thedailywtfyeshiva.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_59org.aspx office student 2007 crack, I`m sorryhttp:il/midrash/forums.thedailywtf.compdf/memberspdf93/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_34birkatHamaA.aspx new perspectives on microsoft office 2003, I`m sorryhttppdf נוסח אשכנז וספרד]:*[http://forumswww.thedailywtfyeshiva.comorg.il/membersmidrash/DownloadAdobe05.aspx free download for adobe photoshop elements 6, I`m sorryhttp:pdf/pdf93/forumsbirkatHamaS.thedailywtf.compdf נוסח עדות המזרח]*{{ישיבה|קישור=/membersmidrash/Download_5F00_Movies_5F00_Online_5F00_74Hmidrash.aspx Download Alive movie, I`m sorryhttp?cat=1086|תיאור=ברכת החמה}}*[http://forumswww.thedailywtfdaat.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_36ac.aspx windows xp professional edition full download, I`m sorryhttp://forums.thedailywtf.comil/membersencyclopedia/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_58value.aspx microsoft outlook to windows mail messages, I`m sorryhttpasp?id1=673 ברכת החמה] באתר "דעת"* [http://forumswww.thedailywtfbabakama.com/members/Download_5F00_Movies_5F00_Online_5F00_44co.aspx Download Schindlers List movie, I`m sorryhttp:il//forums.thedailywtf.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_52.aspx warcraft windows vista, I`m sorryhttp?q=showDownload&id=57 ברכת החמה] - קובץ וורד עם הסבר לפן האסטרונומי ולפן ההלכתי של ברכת החמה*[http://www.arashe.comchabad.org/Communitylibrary/membersarticle_cdo/Online-Casino-Gamesaid/default.aspx roulette south africa, I`m sorryhttp840629 ברכת החמה://forums.thedailywtf.com/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_13.aspx how to view microsoft office access files, I`m sorryhttpמה מדוע וכיצד] באתר "בית חב"ד"* [http://forumswww.thedailywtfkolhashiurim.com/membersHeb/Download_5F00_Movies_5F00_Online_5F00_47.aspx Download Master and Commander: The Far Side of the World movie, I`m sorryhttp:ShowDoc/ID/forums.thedailywtf.com/members1435/Download_5F00_Movies_5F00_Online_5F00_04.aspx The Big Bounce on dvd, I`m sorryhttpשיעורים ומצגות מאתר "קול הלשון"]* [http://www.arasotniel.comorg/Community/members/Online-Casinoshow.asp?id=32385 "ברכת החמה -Bonusעל שום מה?"] -For-USA/default.aspx hitomi kenoביאור נרחב של הדעות בברכה זו, I`m sorryhttpוהתייחסות לקושיות המציאותיות שיש לכאורה על הברכה*[http://forumswww.thedailywtfeasyrashi.com/membersPDF/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_33birkashachama.aspx convert mulitple office 2003 files to 2007, I`m sorryhttppdf ספקות בברכת החמה]* [http://forumswww.thedailywtfkaduri.comnet/members/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_11Index.aspx office 2007 installation did not complete, I`m sorryhttpasp?ArticleID=1431&CategoryID=302&Page=1 ברכת החמה אצל הסטייפלר זצ"ל]*[http://forumshl.thedailywtfios.comst/Front/membersNewsNet/Download_5F00_Microsoft_5F00_OEM_5F00_85reports.aspx microsoft office student license agreement,asp?reportId=265476 עובדות ואנקדוטות על ברכת החמה]   [[קטגוריה:שבת ומועד]][[קטגוריה:סדר היום]]
Bots, Bureaucrats, Check users, Interface administrators, Patrollers, supress, Administrators, משתמשים עם גישה לאנציקלופדיה תלמודית
6,617

edits

Navigation menu