Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב אליעזר ולדמן

319 bytes added, 01:48, 21 March 2010
no edit summary
כשחזר לארץ למד אצל [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], יחד עם [[הרב חיים דרוקמן]] (על הערכתו הרבה של הרב ולדמן ל[[הרב צבי יהודה הכהן קוק]] ניתן ללמוד מכך, שלעולם אינו קורא לו "רבי" בלבד, אלא תמיד "רבנו הרב צבי יהודה").
הרב ולדמן משמש כראש בשנת תשכ"ח, סמוך לחידוש היישוב היהודי בחברון, יסד את ישיבת ההסדר "'מתנחלי חברון' (כיום- 'ניר" בקרית קרית ארבע החל משנת ה'תשל"ב). לאחר הקמתה של קרית ארבע, עברה הישיבה למבנים ארעיים בקריה עד להשלמת מבנה הקבע בו היא שוכנת כיום. אחר כמה שנים הצטרף אליו [[לאחר מינוי הרב דב דוב ליאור]]כרבה של הקריה, הזמינו הרב ולדמן לעמוד לצידו בראשות הישיבה. כיום משמשים שניהם כראשי הישיבה, כשהרב ליאור עוסק בעיקר בתחום העיון וה[[הלכה]], והרב ולדמן עוסק בלימודי מחשבה והשקפה - בעיקר על פי הגותו של [[הראי"ה קוק]] זצ"ל.
הרב אליעזר ולדמן היה ממייסדי וראשי "[[גוש אמונים]]", ולאחר כמה שנים של תנועת [[התחיה]]. בשנות שמונים שימש כרב המושב [[קשת (מושב)|קשת]] ב[[רמת הגולן]] לאחר סיום תפקידו של [[הרב שלמה אבינר]], שימש כחבר מזכירות מרכז ומועצת תנועת "[[התחיה]]" עד לפירוקה. כמו כן שימש הרב ולדמן כחבר המזכירות העולמית של תנועת [[בני עקיבא]], ולאחר מכן בהנהלה הארצית של [[בני עקיבא]]. הרב כיהן כ[[חבר כנסת]] בכנסת ה-11 וה-12, ופרש מהכנסת בשנת ה'תש"ן.
Anonymous user

Navigation menu