Changes

Jump to navigation Jump to search

שבועות

1 byte removed, 14:35, 13 April 2010
no edit summary
'''חג השבועות''' הוא חג החל ב-ו' בסיון, ואחד מ[[שלושת הרגלים]]. לפי ע"פ חז"ל, ביום זה [[מתן תורה|ניתנה התורה]], ובשל כך ננהגו מנהגים שונים ביום זה.
שמות רבים ישנם לחג החל ב-ו' בסיון: חג השבועות, חג ה[[ביכורים]], עצרת, חג [[מתן תורה]].
השם חג השבועות מקורו בשבעת השבועות של [[ספירת העומר]], הניספרים מט"ז ניסן ועד ו' בסיון. בספרים מובא, כי חג זה נקרא גם חג השְׁבוּעוֹת השְׁבוּעוֹת {{מקור|(ש' שוויה)}}, שכן שתי שבועות קשורות בתאריך זה: א. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה למרגלות הר סיני, כשהכריז "נעשה ונשמע"; ב. השבועה שנשבע הקב"ה במעמד זה שלא יחליף את עם סגולה, שבו בחר, ולא ימירנו בעם אחר.
מקורו של השם חג הביכורים הוא בחובתו של עם ישראל בזמן זה להביא לבית המקדש מראשית [[ביכורים|ביכורי אדמתו]], שכן באותו הזמן מתבכרים פירות האילן.

Navigation menu