Changes

Jump to navigation Jump to search

חובות הלבבות

3,201 bytes added, 12:23, 6 October 2015
תיקון שגיאת הקלדה
ספרו {{להשלים}}[[תמונה:Hovot halvavot.jpg|שמאל|ממוזער|200px| שער הספר, דפוס מנטובה]]'''תורת חובות הלבבות''' הוא ספר של [[רבינו בחיי ב"ר יוסף אבן פקודה]]הדיין מספרד, העוסק בענייני מוסר, עבודת ה' ואמונה.
הספר מחולק לשערים ע"פ נושאיםנכתב במקור בערבית, ובראשו 'שער הייחוד' שעוסק בעיקר בהוכחות פילוסופיות למציאות ה'. הוא תורגם ותורגם לעברית בידי ר' [[רבי יהודה אבן תבוןתיבון]], ועוד בימי הביניים תורגם לשפות רבות אחרות. תרגום אבן תיבון נדפס לראשונה בשנת ר"ן (1490) בנאפולי, ומאז פעמים רבות. בימינו מצוי גם תרגומו של [[הרב יוסף קאפח תרגם בדורנו את ]]. ==מבנה הספר מחדש מהמקור הערבי==הספר מחולק ל שערים, ע"פ נושאים: * שער הייחוד- הוכחות [[פילוסופיה|פילוסופיות]] לאמונה ולמציאות ה'. * שער הבחינה * שער עבודת האלוקים * שער ה[[ביטחון]] * שער יחוד המעשה * שער הכניעה* שער ה[[תשובה]] * שער [[חשבון נפש|חשבון הנפש]] * שער ה[[פרישות]] * שער אהבת ה'.
השערים==לימוד הספר==לימוד הספר נחשב בקהילות ישראל ביותר. בשם [[הגר"א]] נכתב<ref>מובא בספר [http: //www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=35342&hilite=03f85f64-5153-4815-b431-a67ccb2649d0&st=%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9+%d7%95%d7%98%d7%94%d7%95%d7%a8&pgnum=50 'תוספת מעשה רב' דף כא ע"ב] </ref>: "והיה מחבב הגר"א ז"ל ס' [[מנורת המאור (ספר)|מנורת המאור]] וס' חובת הלבבות זולת שער הייחוד, שער הבחינה, שער עבודת האלוקים, שער הביטחון, שער יחוד המעשה, שער הכניעה, שער התשובה, שער חשבון הנפש, שער הפרישות, שער אהבת ה'היחוד...".
==שער היחוד==לשיטתו של הגר"א, שלא ללמוד את שער היחוד עוסק בה' ואחדותו בחקירה שכלית. רבים התנגדו ללימוד חלק , הצטרפו גדולים נוספים ששללו עיסוק בשער זה של הספר כיון שלפי שיטתם אין לחקור חקירות שכליות באמונה. דברי רבים מהמתנגדים צוטטו <ref>וראה בהקדמת פירוש הרב פנחס ליברמן ליפרושו "לב טוב לשער ", שם מנמק מדוע לא פירש זער זה, בהסתמכו על גדולי ישראל שסברו כשיטה זו.</ref>.
מפורסמים דברי ==פירושים<ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=38062&st=&pgnum=10] אתר היברובוקס: ספר חובות הלבבות, מוגה ומתוקן עפיי המקור הערבי עם מבוא והערות מאת ד״ר א׳ צפרוני</ref>==על ספר "חובות הלבבות" התחברו במהלך הדורות פירושים רבים, בהם: * '''מנוח הלבבות'''- מאת רבי מנוח הנדל מברסטיצקא (בעל 'חכמת מנוח' על הש"ס) * '''מרפא לנפש'''- מעין קיצור לספר, מאת ר' רפאל ב"ר זכריה מענדל, דיין בפרנקפורט דאודר וביאמפלא.* '''טוב הלבנון''' -מאת [[רבי ישראל הלוי מזאמושט]]- בעל "אוצר נחמד" על [[ספר הכוזרי]]. * '''פת לחם'''- מאת ר' חיים אברהם הכהן, מגיד מישרים במוהליב.* '''נאדר בקדש''' לר' משה ב"ר ראובן, דיין ביורבארג.* '''לב טוב''' מאת הרב פנחס יהודה ליברמן. כולל "לב טוב הקצר". * הגהות מ[[רבי יעקב מעמדין]]* הגהות מ[[רבי אפרים זלמן מרגליות]]* הגהות מ[[רבי יוסף שאול נתנזון]]* '''ליקוטי ביאורים'''- מספרי [[רבי משה סופר]]* "תפילות קדמוניות" לכל שער מאת רבי יעקב צהלון הרופא* '''אראנו בישע'''- על שער חשבון הנפש מאת [[רבי משה יהושע הגר"א שאמר במקום ]] מויז'ניץ* '''לב הארי'''- מאת הרב ברוך אריה הלוי פישר* '''בתורתו יהגה'''- על שער הבטחון מאת הרב דוד פולק* '''דבור ומחשבה'''- מאת הרב שלמה טולידאנו* '''בנין שמעון'''- על שער היחוד חשבון הנפש מאת הרב שמעון זאב מייזליש* '''בינת לב'''- מאת הרב גד וילנר* '''דרך עבודתו'''- מאת הרב צבי וינגרטן == קישורים חיצוניים ==* אפרים שמואלי, [http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/shmuali-4.htm כל החכמות באו מן התורה]<ref>המאמר מתמקד במשנתו של בעל חובות הלבבות ללמוד .</ref> (אתר דעת)* [http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41644&st=&pgnum=1&hilite= ספר הכוזריחובות הלבבות באתר היברובוקס עם שלושה פירושים: פת לחם, טוב הלבנון, מרפא לנפש]* [http://dafyomireview.com/article. php?docid=384 תרגום באנגלית]{{הערות שוליים}}
[[קטגוריה:ספרי אמונה]][[קטגוריה: ארון הספרים היהודיספרי ראשונים]]

Navigation menu