Changes

Jump to navigation Jump to search

מילון ראשי תבות

411 bytes added, 02:14, 27 July 2010
no edit summary
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
*גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
*זמ"ן נק"ט - זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות (סימן לששת סדרי משנה)
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
*מס"י - [[מסילת ישרים]]
*נ"מ - [[נפקא מינה]]
*ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)
[[קטגוריה:קטגוריות]]
187

edits

Navigation menu