Changes

Jump to navigation Jump to search

מילון ראשי תבות

312 bytes added, 02:15, 27 July 2010
no edit summary
*זמ"ן נק"ט - זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות (סימן לששת סדרי משנה)
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
*חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
*מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
*מס"י - [[מסילת ישרים]]
*נ"מ - [[נפקא מינה]]
*ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)
[[קטגוריה:קטגוריות]]
187

edits

Navigation menu