Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי אלעזר אזכרי

655 bytes added, 08:43, 27 June 2013
no edit summary
'''רבי אליעזר אזכרי''' היה מקובל והוגה דעות מרבני [[צפת]] בזמן [[רבי יוסף קארו]] ו[[האר"י]], בעל"'''[[ספר חרדים]]'''". המתמקד בשלשה דברים, [[אהבת ה']], מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני ה[[תשובה]].
בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ידיד נפש]].
 
למעט ספר זה, כת גם פירושים ל[[מסכת נדרים]] ו[[מסכת גיטין]] מן [[התלמוד הבבלי]], פירושים ל[[מסכת ברכות]] ו[[מסכת ביצה]] מן [[התלמוד הירושלמי]] אשר תרמו רבות לעיסוק בתלמוד הירושלמי, ומעין יומן אישי מיסטי בשם "מילי דשמיא" על מוסר ועבודת ה'.
 
 
זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א, ונקבר ב[[בית העלמין העתיק בצפת]].
[[קטגוריה:אחרונים]]
[[קטגוריה:הוגי דעות]]
[[קטגוריה:מקובלים]]
[[קטגוריה:חכמי צפת]]
[[קטגוריה:פרשני התלמוד הירושלמי]]
[[קטגוריה:רבנים הקבורים בבית העלמין בצפת]]
Anonymous user

Navigation menu