Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב אליעזר ולדמן

49 bytes removed, 02:13, 22 August 2011
בשנת תשכ"ח, סמוך לחידוש היישוב היהודי בחברון, יסד את ישיבת 'מתנחלי חברון' (כיום - [[ישיבת הסדר|ישיבת ההסדר]] [[ישיבת ניר קריית ארבע|'ניר קריית ארבע']]). לאחר הקמתה של קרית ארבע, עברה הישיבה למבנים ארעיים בקריה עד להשלמת מבנה הקבע בו היא שוכנת כיום. לאחר מינוי הרב דוב ליאור כרבה של הקריה, הזמינו הרב ולדמן לעמוד לצידו בראשות הישיבה. כיום משמשים שניהם כראשי הישיבה, כשהרב ליאור עוסק בעיקר בתחום העיון וה[[הלכה]], והרב ולדמן עוסק בלימודי אמונה - בעיקר על פי הגותו של [[הראי"ה קוק]] זצ"ל.
הרב אליעזר ולדמן היה ממייסדי וראשי "[[גוש אמונים]]", ולאחר כמה שנים של תנועת "[[התחיה]]". בשנות שמונים שימש כרב המושב [[קשת (מושב)|קשת]] ב[[רמת הגולן]] לאחר סיום תפקידו של [[הרב שלמה אבינר]], . שימש כחבר מזכירות מרכז ומועצת תנועת "[[התחיה]]" עד לפירוקה. כמו כן שימש הרב ולדמן כחבר המזכירות העולמית של תנועת [[בני עקיבא]], ולאחר מכן בהנהלה הארצית של [[בני עקיבא]]. הרב כיהן כ[[חבר כנסת]] בכנסת ה-11 וה-12, ופרש מהכנסת בשנת ה'תש"ן.
לרב ולישיבתו שותפות רבת שנים במאבק על שלמות הארץ. מתוך הישיבה יצאו מייסדי גרעין 'אלון מורה' שזכו ליסד את היישוב קדומים ולאחר מכן את היישוב אלון מורה ובכך לפרוץ את הדרך לחידוש ההתיישבות היהודית בשומרון. כמו"כ לפני ביצוע הגירוש מסיני עברה הישיבה על רבניה ותלמידיה לימית וכן לפני הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון עברה הישיבה ליישוב שא-נור שבצפון השומרון.
הרב ולדמן לימד לימודי אמונה בישיבת [[מרכז הרב]] לפני ואחרי מלחמת יום הכפורים.
תקופה מסוימת הרב כיהן כרב המושב קשת בימיו הראשונים עד שתפס , ולאחר פרשיתו תפס את מקומו הרב שלמה אבינר.
==משנתו החינוכית==
Anonymous user

Navigation menu