Open main menu

Changes

רבי אלעזר אזכרי

3 bytes added, 08:43, 27 June 2013
no edit summary
'''רבי אליעזר אזכרי''' היה מקובל והוגה דעות מרבני [[צפת]] בזמן [[רבי יוסף קארו]] ו[[האר"י]], בעל"'''[[ספר חרדים]]'''". המתמקד בשלשה דברים, [[אהבת ה']], מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני ה[[תשובה]].
בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ידיד נפש]].
למעט ספר זה, כת גם פירושים ל[[מסכת נדרים]] ו[[מסכת גיטין]] מן [[התלמוד הבבלי]], פירושים ל[[מסכת ברכות]] ו[[מסכת ביצה]] מן [[התלמוד הירושלמי]] אשר תרמו רבות לעיסוק בתלמוד הירושלמי, פירוש "קול בוכים" על [[מגילת איכה]] על דרך הסוד, ומעין יומן אישי מיסטי בשם "מילי דשמיא" על מוסר ועבודת ה'.
[[קטגוריה:חכמי צפת]]
[[קטגוריה:פרשני התלמוד הירושלמי]]
[[קטגוריה:רבנים הקבורים בבית העלמין בצפת]]
Anonymous user