Changes

Jump to navigation Jump to search

שומע כעונה

98 bytes added, 14:39, 19 January 2012
m
פרטי הדין
'''מועיל רק כשהשומע שותק''', אך אם מדבר בינתיים דברים אחרים לא יצא, שהרי לא עדיף מהמברך עצמו שאם הפסיק באמצע הברכה לא יצא {{מקור|(שער הציון קסז-מג לגבי ברכת המוציא)}}.
 
אם המוציא הפך לסוס - ר' [[תבנית:הידעת?/י"ח חשוון ה'תשע"ב]]
==הערות שוליים==

Navigation menu