Changes

Jump to navigation Jump to search

נידה (פירושונים)

33 bytes added, 04:31, 11 October 2012
no edit summary
{{פירושונים|
*[[אישה נדה]]- אשה שיצא ממקורה דם. *[[טומאת נידה]]- הטומאה בה נמצאת אישה בנידתה. *[[טהרת הנדה]]- תהליך הטהרה אותה עוברת הנידה על מנת להטהר מטומאתה.*[[איסור נדה]]- איסור קריבה לאישה נידה.*[[הרחקות מאשתו נידה]]- דיני הרחקה בין אדם לאשתו בעת נידתה. *[[מסכת נידה]]- מסכת ב[[סדר טהרות]] העוסקת בענייני נידה.
}}
 
{{טומאה וטהרה}}

Navigation menu