Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב ישראל מאיר לאו

2 bytes added, 09:05, 11 June 2012
no edit summary
'''הרב ישראל מאיר לאו''' הוא רבה הראשי של [[תל אביב]]-[[יפו]], ולשעבר [[הרבנות הראשית לישראל|הרב הראשי האשכנזי לישראל]].
מכהן כיו"ר מעוצת יד ושם. ידוע כנואם מבריק. בילדותו שרד את [[השואה]]. אביו היה [[הרב משה חיים לאו]]- רבה של פיעטרקוב. חותנו הוא [[הרב יצחק ידידי ידידיה פרנקל--]], רבה של תל אביב. בנו הוא הרב דוד לאו- רבה של [[מודיעין]].
מחבר הספרים:

Navigation menu