Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב ישראל מאיר לאו

426 bytes added, 12:15, 8 July 2012
no edit summary
'''הרב ישראל מאיר לאו''' הוא רבה הראשי של [[תל אביב]]-[[יפו]], ולשעבר [[הרבנות הראשית לישראל|הרב הראשי האשכנזי לישראל]].
אביו היה [[הרב משה חיים לאו]]- רבה של פיעטרקוב, שנרצח בשואה. לאחר ששרד את ממחנה ההשמדה בוכנוולד, עלה לארץ כילד בודד והתגורר אצל אחיו. הוא החל ללמוד ב[[ישיבו קול תורה]] אצל [[הרב שלמה זלמן אויערבאך]] ו[[הרב גדליה אייזמן]]. נשא את חיה איטה (חיטה), בתו של [[הרב יצחק ידידיה פרנקל]], רבה של תל אביב.  לאחר פטירתו חמיו, החל לכהן תחתיו כרבה האשכנזי של העיר, ובשנת תשנ"ג התמנה לכהן כרב הראשי האשכנזי לישראל, לצד [[הרב אליהו בקשי דורון]]. בשנת תשס"ג הסתיימה כהונתו, והוא חזר לכהן כרבה של תל אביב- יפו. בנוסף, מכהן כיו"ר "יד ושם". ידוע כנואם מוכשר.
בנו הוא הרב דוד לאו - רבה של [[מודיעין]].

Navigation menu