Changes

Jump to navigation Jump to search

ברכת החמה

3,010 bytes added, 09:21, 24 March 2010
m
קישורים חיצוניים
ברכה שמברכים אחת ל-28 שנה, כאשר השמש וכדור הארץ נמצאים במקומום במקום הזהה לזה שבזמן בריאתם. כיוון שמצב זה חוזר על עצמו במחזוריות ארוכה מאוד - 28 שנים - ברכה זו היא הברכה הנדירה נחשבת לנדירה ביותר.
==המקור בגמרא==
הרואה חמה בתקופתה וכו' אומר ברוך (אתה ה' אלוקנו מלך העולם) עושה (מעשה) בראשית. ואימת הוי? אמר אביי כל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע (ברכות נט:).
פירושו: מברכים את ברכת החמה כל 28 שנה כאשר מתחיל המחזור, בתקופת ניסן בלילה שבין יום שלישי לרביעי( "בתקופתה" משמע כשהיא במקום שחוזרת לתחילת היקפה, היא שעת תליית המאורות ברקיע בעת הבריאה, שמאז התחילה להקיף ולשמש).
וכן נפסק להלכה.
==מחזור החמה==
מחזור החמה הוא מחזור של 28 שנים, ומכונה מחזור גדול הגדרתו של תחילת מחזור החמה היא הרגע שבו שמיקום השמש ביחסלכדור הארץ זהה לזמן בו נבראו המאורות (להבדיל ממחזור שנות הלבנה שיש בו 19 שנה ומכונה מחזור קטן. אגבהשמש, אין שום קשר בין המחזורים - מחזור החמה משמש לברכת החמההירח והכוכבים)בתחילת ליל רביעי של בריאת העולם (לעניין זה אנו פוסקיםשהעולם נברא בא' בניסן, ומחזור שנות הלבנה משמש ל[[מדריך להכנת לוח שנה עברי|עיבורי השנים]]ולא בא' בתשרי).
הגדרתו של תחילת מחזור החמה היא הרגע שבו שמיקום ונבאר זאת: בכל שנת חמה כדור הארץ מסיים הקפה סביב השמש ביחס לכדור (בעבר חשבו שכדור הארץ זהה לזמן בו נבראו המאורות (השמשעומד במקום והשמש נעה סביבו, והיום אנו יודעים בבירור שההפך הוא הנכון, הירח והכוכביםאך לענייננו אין זה משנה) בתחילת ליל רביעי . אורכה של בריאת העולם שנת החמה הוא ¼365 יום לערך(לעניין זה אנו פוסקים שהעולם נברא בא' בניסן, ולא בא' בתשריסיום שנת החמה מכונה בהלכה "[תקופת ניסן]").
ונבאר זאת: אם כן בכל שנה יש כמובן רגע שבו היחס בין כדור הארץ לשמש זהה לזמן הבריאה - כשמסתיימת שנת חמה כדור הארץ מסיים הקפה סביב השמש (בעבר סברו כי השמש היא זו שמסיימת הקפה סביב כדור הארץ, והיום כידוע ברור שהארץ היא זו שמסתובבת סביב השמששלמה, אך לענייננו אין השעה של רגע זה שונה משנה)לשנה - כיוון שיש את יתרת רבע היום. אורכה של שנת החמה כך שבשנת הבריאה הוא ¼365 יום לערך (סיום חל בתחילת הלילה, שנה אחר כך בחצות הלילה, שנה אח"כ בתחילת היום, אח"כ בחצות היום, וחוזר חלילה. אם כן עלמנת להשלים את שנת החמה מכונה בהלכה "[[תקופות|תקופת ניסן]]")וגם לחזור לאותה שעה - תחילת הלילה - עלינו לחכות למחזור של 4 שנים.
אם כן בכל שנה יש כמובן רגע שבו היחס בין כדור הארץ לשמש זהה לזמן הבריאה - כשמסתיימת שנת חמה שלמה, אך השעה של רגע זה שונה משנה לשנה - כיוון שיש את יתרת רבע היום. כך שבשנת הבריאה הוא חל בתחילת הלילה, שנה אחר כך בחצות הלילה, שנה אח"כ בתחילת היום, אח"כ בחצות היום, וחוזר חלילה. אם כן על מנת להשלים את שנת החמה וגם לחזור לאותה שעה - תחילת הלילה - עלינו לחכות למחזור של 4 שנים.  אך עדיין לא נגיע למצב זהה לבריאת המאורות, כיוון שכל מחזור כזה יסתיים ביום אחר בשבוע, ואנו רוצים להגיע לרגע שבו תחילת שנת החמה תיפול בתחילת הלילה של ליל רביעי (הלילה שלפני יום רביעי, מה שמכונה היום "שלישי בערב"). כיוון שבכל סיום ארבע שנים כדי להגיע לשנה כזאת עלינו להכפיל את ארבע השנים בשבע, כיוון שבכל ארבע שנים היום בשבוע מתקדם בחמישה ימים (4 שנים X ¼365 יום = 1461 יום. 1461/7=208 ושארית 5), א"כ בזמן הבריאה שנת החמה התחילה בליל רביעי, ארבע שנים מאוחר יותר בליל שני (4+5=9, ולאחר שנחסיר 7 שהם שבוע שלם נגיע ל-2), אח"כ ליל שבת, ליל חמישי, ליל שלישי, ליל ראשון, ליל שישי, ליל רביעי. או, בקיצור, עלינו להכפיל את 4 השנים ב-7 כדי להגיע לכך שתחילת שנת החמה תחול בתחילת ליל רביעי.
==תאריך ברכת החמה בזמננו==
==הברכה להלכה==
אע"פ שהדגשנו שבריאת המאורות היתה בתחילת ליל רביעי, את הברכה מברכים בתחילת היום, כדי שיוכלו לראות את השמש. יש מברכים ברכת החמה מיד עם הנץ החמה, ותפילת שחרית מקדימים להתפלל לפני הנץ; ויש מבררכים בנץ ואחר כך מתפללים תפילת שחרית; ויש שמתפללים כותיקין ולאחר תפילת עמידה מברכים. אפשר לברך אותה עד סוף שעה שלישית מתחילת היום ("[[זמני היום|זמן קריאת שמע]]"). נוהגים להוסיף לברכה עוד כמה פרקי תהיליםופסוקים.יש נוהגים לעלות על הגג ולברך.יש מחלוקת אם יכולות הנשים לברך ברכת החמה, ולפי דעת מרן ה[[בן איש חי]] זצ"ל - יברך אחד מהגברים ויוציא בברכתו את כל הנשים.
==חוסר הדיוק באורך שנת החמה==
החשבון של ¼365 יום הוא על פי "[[תקופות|תקופת שמואל]]" (עירובין נו.), מה שמכונה אצל הגויים "הלוח היוליאני". אמנם כיום ידוע שהשנה עורכת אורכת בערך 12 דקות פחות מהאורך הנ"ל (האמורא שמואל חי במאה השלישית לסה"נ), ואכן בהלכה יש את "תקופת רב אדא" שקיצרה את אורך שנת החמה בכמה דקות (אך עדיין פחות מ-12. הראשון מחכמי ישראל שהביא את אורך החמה במדויק (בהפרש של כמה שניות בלבד) הוא הרמב"ם), וכן, להבדיל, הלוח הלועזי תוקן ללוח הגרגוריאני. אך לעניין ברכת החמה פוסקים כתקופת שמואל, וביארו המפרשים שהטעם לזה הוא שחשבון זה פשוט יותר, אע"פ שהוא פחות מדויק. לכן, מצד האמת בזמן ברכת החמה היחס בין כדור הארץ לשמש יהיה שונה מבזמן הבריאה (ההפרש מצטבר לכ-18 יום - זהו הפער כיום בין יום השוויון [21 במרץ] ליום ברכת החמה [8 באפריל]), אך עלינו לזכור כי מטרתה של ברכת החמה היא להודות לקב"ה על בריאת החמה, ולהדגיש את האמונה בבריאה. לפיכך הדיוק בפרטים אלו אינו משמעותי. ==לקריאה נוספת== הרב שמעון ויצהנדלר, '''החמה וברכתה - ברכת החמה במשנה החסידית''', הוצאת מרכז ההפצה באה"ק - פתח תקוה, ה'תשס"ט  ==קישורים חיצוניים==''נוסח הברכה:'''*[http://www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf93/birkatHamaA.pdf נוסח אשכנז וספרד]*[http://www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf93/birkatHamaS.pdf נוסח עדות המזרח]'''סדר ברכת החמה'''* [http://www.news1.co.il/Archive/0018-D-36659-00.html?tag=20-15-38 הסבר פשוט לעניין הברכה] מאת [[הרב צבי כהן]] שליט"א* [http://www.makorkids.co.il/browse_results.asp?newscatid=0&q=הרב%20יוסף%20צבי%20רימון&searchtype=articles הסבר לילדים על ענין הברכה] מאת [[הרב יוסף צבי רימון]] שליט"א*[http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-14966bbc4c77021004.htm ברכת החמה מצפים לגאולה באתר מקו]*{{ישיבה|קישור=/midrash/Hmidrash.aspx?cat=1086|תיאור=ברכת החמה}}*[http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=673 ברכת החמה] באתר "דעת"* [http://www.babakama.co.il/?q=showDownload&id=57 ברכת החמה] - קובץ וורד עם הסבר לפן האסטרונומי ולפן ההלכתי של ברכת החמה*[http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/840629 ברכת החמה: מה מדוע וכיצד] באתר "בית חב"ד"* [http://www.kolhashiurim.com/Heb/ShowDoc/ID/1435/ שיעורים ומצגות מאתר "קול הלשון"]* [http://www.otniel.org/show.asp?id=32385 "ברכת החמה - על שום מה?"] - ביאור נרחב של הדעות בברכה זו, והתייחסות לקושיות המציאותיות שיש לכאורה על הברכה*[http://www.easyrashi.com/PDF/birkashachama.pdf ספקות בברכת החמה]* [http://www.kaduri.net/Index.asp?ArticleID=1431&CategoryID=302&Page=1 ברכת החמה אצל הסטייפלר זצ"ל]*[http://hl.ios.st/Front/NewsNet/reports.asp?reportId=265476 עובדות ואנקדוטות על ברכת החמה]* [http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2572723&forum_id=19616 רשימת ספרים על ברכת החמה]* [http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%94&action=edit&section=7 הערך "ברכת החמה" בוויקיפדיה] 
אך לעניין ברכת החמה פוסקים כתקופת שמואל, וביארו המפרשים שהטעם לזה הוא שחשבון זה פשוט יותר, אע"פ שהוא פחות מדויק. לכן, מצד האמת בזמן ברכת החמה היחס בין כדור הארץ לשמש יהיה שונה מבזמן הבריאה (ההפרש מצטבר לכחמישים יום - 12 דקות 5768X שנה), אך עלינו לזכור כי מטרתה של ברכת החמה היא להודות לקב"ה על בריאת החמה, ולהדגיש את האמונה בבריאה. לפיכך הדיוק בפרטים אלו אינו משמעותי.
[[קטגוריה:שבת ומועד]]
[[קטגוריה:סדר היוםברכות]]

Navigation menu