Changes

Jump to navigation Jump to search

שיחת משתמש:בנטאטה

1,268 bytes added, 11:00, 11 October 2012
no edit summary
== [[ציצית]] ==
שמתי לב שבהעתקה של הפסוק במדבר טו-38/39 אתם כותבים ציצית ולא ציצת כפי שזה מופיע בתורה. תוצאה טעות בחשבון : 600 אינו נכון. הערך הוא 590.
גם אתם לא מתייחסים לפסוק בספר דברים כב-12 (מדוע אינו מופיע כמצווה עשה אחרי המצווה תקנא(551)?
כתבתי מאמר בנושא המביא קשר חשוב בין הפסוקים הידועים. אם אתם מעוניינים נא להביע את דרישתכם.{{לא חתם|בנטאטה}} :כמה הארות והערות קטנות: '''1.''' מקובל לחתום בדף שיחה ע"י ארבע טילדות (- סימני זרקה, כזה ~). '''2.''' כדאי להעיר הערות בסגנון זה ב[[שיחה:ציצית|דף השיחה]] של הערך [[ציצית]]. '''3.''' חז"ל מחשבים את המילה "ציצית" כאילו נכתבה מלא, ואולי הדבר קשור בעובדה שבפעם השלישית בפרשה נכתבה המילה "לציצִת", וא"כ במומצע כאילו נכתב "ציצית" (ודוחק). אשמח להסבר טוב יותר. '''4.''' נשמח מאד לקבל את מאמרך. האם הוא פורסם היכן שהוא? א"כ היאך תעביר לנו אותו? תכניס אותו לדף שיחה? '''5.''' יישר כוח גדול וסליחה על האיחור. '''חורף טוב וגם רטוב! [[משתמש:למאי נ"מ?|למאי נ"מ?]] 10:00, 11 באוקטובר 2012 (IST) ''' == שלום =={{בה}}[[משתמש:למאי נ"מ?|למאי נ"מ?]] 10:00, 11 באוקטובר 2012 (IST) נ.ב. סליחה על האיחור! [[משתמש:למאי נ"מ?|למאי נ"מ?]] 10:00, 11 באוקטובר 2012 (IST)

Navigation menu