Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי שלמה איגר

No change in size, 23:48, 17 February 2013
נולד בליסא שבפולין בשנת תקמ"ו לאביו [[רבי עקיבא איגר]] ולאמו גליקכא. בצעירותו למד בישיבה של אביו והוכתר כעילוי. בשנת תקס"א, בהיותו בן 16, נשא את גולדה בת ר' ישראל הירשזון, ועבר להתגורר בבית חותנו בורשה. בורשה עסק במסחר לצד לימודו, והצליח בעסקיו. התגורר בורשה במשך שלושים וחמש שנה, והיה פעיל בענייני הקהילה, הגשמיים והרוחניים. בשנת תקצ"א התארגן מרד פולני כנגד השלטון הרוסי, ור' שלמה עמד בראש ועד שתפקידו לעורר יהודים להצטרף למרד ולסייע למורדים. כתוצאה מכך, הפסיד את רכושו, ונאלץ לקבל על עצמו משרת רבנות, והחל לכהן כרב העיר קאליש. בשנת תקצ"ח נפטר רעק"א, ובפוזנא- עיר רבנותו של אביו פרצה מחלוקת קשה בין המשכילים לחרדים אודות הרב שיחליף את רעק"א. החרדים רצו שר' שלמה ישב תחתיו, ולאחר כשנתיים של מאבק, הצליח לקבל ר' שלמה את משרת רבה של פוזנא, בשנת ת"ר. התכתב עם גדולי דורו בהלכה, ביניהם: אביו ({{מקור|רבי עקיבא איגר קמא רכא$שו"ת רעק"א קמא רכא}} ועוד), גיסו ה[[חתם סופר]], [[הרב אליהו גוטמכר]] מגריידיץ, [[רבי ישראל יהושע טרונק]] מקוטנא, הכתב סופר ועוד. לקראת סוף חייו התייאש ממלחמת נגד הרפורמים העירו, והחליט לחזור לקלאיש. נפטר בי"א ב[[טבת]] תרי"ב, ונקבר בפוזנא.
אחד מבניו, [[רבי יהודה לייב איגר]] (המכונה ר' לייבלה איגר), התקרב ל[[החסידות|חסידות]], והפך לחסיד נלהב של [[רבי מנחם מנדל מקוצק]] ותלמידו [[רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא]]. ר' לשמה שלמה ור' עיקבא עקיבא ניסו להניאו מהתקרבותו לחסידות, אולם לא עלה בידם, והוא הפך לחסיד נלהב ול[[אדמו"ר]] בעצמו בלובלין.
==ספריו==
Anonymous user

Navigation menu