Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

414 bytes removed, 21:35, 27 March 2013
[[תמונה:Rav-kook.jpg|ימין|200px|ממוזער|מצבת הרב קוק]]
על מצבתו נכתב:
:"'''פה נגנז'''{{ש}}'''הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק נבג"מ'''{{ש}}'''בן הרב ר' שלמה זלמן ז"ל'''{{ש}}'''עלה לאה"ק כ"ח אייר התרמ"ד'''{{ש}}'''עלה ירושלימה ג' אלול התרע"ט'''{{ש}}'''עלה השמימה ג' אלול התרצ"ה'''{{ש}}'''תנצב"ה'''{{ש}}
 כאשר כבשו כוחות הלגיון הירדני את הר הזיתים ב[[מלחמת השחרור]], הרסו את כל המצבות שעל ההר והשתמשו בהם כאבני דרך. כאשר התקרבו הדחפורים למצבתו של הרב קוק, התהפכו שוב ושוב, עד שעזבו את מצבתו. המצבה נשארה המצבה השלמה היחידה ברחבי היתה בין המצבות היחידות שנותרו שלמות עד לשחרור ההר עד שחרורו ב[[מלחמת ששת הימים]], מאז חודשו רוב שאר המצבות ההרוסותת<ref>בספר "מראה כהן" מאת [[הרב יעקב פילבר]] ישנם מקורות לסיפור זה, וכן תמונה של המצבה השלמה היחידה בי המצבות ההרוסות.</ref>.
==מתלמידיו==

Navigation menu