Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב ישראל מאיר לאו

4 bytes added, 00:39, 28 July 2013
no edit summary
לאחר פטירתו חמיו, החל לכהן תחתיו כרבה האשכנזי של העיר, ובשנת תשנ"ג התמנה לכהן כרב הראשי האשכנזי לישראל, לצד [[הרב אליהו בקשי דורון]]. בשנת תשס"ג הסתיימה כהונתו, והוא חזר לכהן כרבה של תל אביב- יפו. בנוסף, מכהן כיו"ר "יד ושם". ידוע כנואם מוכשר.
בנו הוא [[הרב דוד לאו - רבה של [[מודיעין]]- הרב הראשי לישראל.
== ספריו ==

Navigation menu