Changes

Jump to navigation Jump to search

ציצית

2 bytes removed, 15:56, 13 November 2014
=== מנהגי קשירה ===
נהגו לקשור את החוטים ב-5 קשרים כפולים שביניהם כריכות, והמנהג הנפוץ הוא לכרוך את מספר הכריכות הבא: 7, 8, 11, 13. ויש שנהגו לכרוך לפי שם הוי"ה כלומר 5, 10, 6, 5. לפי ה[[רמב"ם]] קושרים 7 או 13 קשריםחוליות. ישנם דיעות ישנן דעות רבות לגבי צורת הקשירה של ציצית עם [[תכלת]]. עם זאת, לכתחילה מספיק שקושר כלשהו וכורך כמה כריכות.
לפני כל קשר יש לומר "לשם מצוות מציציתציצית".
יש להדר שהחלק עם הקשרים והכריכות יהיה כשליש מאורך החוטים.

Navigation menu