Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב אליעזר ולדמן

145 bytes added, 22:34, 8 December 2014
no edit summary
'''הרב אליעזר ליפא ולדמן''' - הוא ראש [[ישיבת ניר]] בקרית ב[[קרית ארבע יחד עם ]] וממייסדי חידוש ה[[יישוב היהודי בחברון]]. כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת "התחיה". ==תולדות חייו=====חייו ופועלו הציבורי והפוליטי===נולד בל' ב[[שבט]] תרצ"ז ב[[פתח תקוה]] לאביו הרב יואל ולדמן. בהיותו בן שלוש עברה משפחתו לארצות הברית, שם למד מפי [[הרב דב ליאוריצחק הוטנר]] (מחבר ספרי "פחד יצחק") וב[[ישיבה יוניברסיטי]], ממייסדי ההתנחלות וכן הוציא תואר ב[[חברוןפסיכולוגיה]] וב[[קרית ארבעפילוסופיה]]. בשנת תשט"ז חזר לארץ, והחל ללמוד ב[[ישיבת מרכז הרב]] אצל [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], אותו הוא רואה עד היום בתור רבו המובהק, וכן אצל [[הרב דוד כהן]](הרב הנזיר).
==חייו ופועלו הציבורי והפוליטי==נולד בלבשנת תשכ"ח, סמוך לחידוש היישוב היהודי בחברון, יסד את ישיבת 'מתנחלי חברון' ב[[שבט]] [תרצ, ולאחר הקמתה של קרית ארבע, עברה הישיבה למבנים ארעיים בקריה עד להשלמת מבנה הקבע בו היא שוכנת כיום בתור "ישיבת ניר"ז ב. לאחר מינויו של [[פתח תקוההרב דוב ליאור]]לכהן כרבה של קרית ארבע, לאביו, הזמינו הרב יואל ולדמןלעמוד לצידו בראשות הישיבה. בהיותו בן שלוש עברה משפחתו לארצות הבריתבמשך תקופה ארוכה כיהנו שניהם בראשות הישיבה, שם שהה עד 1956. בזמן שהותו שם למד אצל [[כאשר הרב יצחק הוטנר]] (מחבר ספרי "פחד יצחק") ובליאור עסק בעיקר בתחום העיון וה[[ישיבה יוניברסיטיהלכה]] והוציא תואר ב, והרב ולדמן עוסק בלימודי אמונה - בעיקר על פי הגותו של [[פסיכולוגיה]] וב[[פילוסופיההרב קוק]].כיום, הרב ולדמן אינו מכהם כראש ישיבה בפועל, ותחתיו מכהן בנו הרב נעם.
כשחזר לארץ למד אצל הרב ולדמן היה ממייסדי וראשי תנועת ההתיישבות "[[הרב צבי יהודה הכהן קוקגוש אמונים]]", יחד עם ולאחר כמה שנים של תנועת "התחיה". בשנות שמונים שימש כרב המושב קשת ב[[הרב חיים דרוקמןרמת הגולן]]. שימש כחבר מזכירות מרכז ומועצת תנועת "התחיה" עד לפירוקה. כמו כן שימש כחבר המזכירות העולמית של תנועת [[בני עקיבא]] (על הערכתו הרבה , ולאחר מכן בהנהלה הארצית של הרב ולדמן לרצי"התנועה. כיהן מטעמה כחבר כנסת בכנסות ה ניתן ללמוד מהקפדתו לכנותו תמיד "'''רבינו''' הרב צבי יהודה-11 וה-12, ופרש מהכנסת בשנת תש")ן.
בשנת תשכ"ח, סמוך לחידוש לרב ולדמן ולישיבתו שותפות רבת שנים במאבק על שלמות הארץ. מתוך הישיבה יצאו מייסדי גרעין 'אלון מורה' שזכו ליסד את היישוב [[היישוב היהודי בחברוןקדומים]], יסד ולאחר מכן את ישיבת 'מתנחלי חברון' (כיום - היישוב [[ישיבת הסדר|ישיבת ההסדראלון מורה]] ובכך לפרוץ את הדרך לחידוש ההתיישבות היהודית ב[[ישיבת נירשומרון]]). לאחר הקמתה של קרית ארבעכמו כן, לפני ביצוע הנסיגה מ[[סיני]] עברה הישיבה למבנים ארעיים בקריה עד להשלמת מבנה הקבע בו היא שוכנת כיום. לאחר מינוי הרב דוב ליאור כרבה של הקריה, הזמינו הרב ולדמן לעמוד לצידו בראשות הישיבה. כיום משמשים שניהם כראשי הישיבהעל רבניה ותלמידיה ל[[ימית]], כשהרב ליאור עוסק בעיקר בתחום העיון והולפני הגירוש מ[[הלכהגוש קטיף]], והרב ולדמן עוסק בלימודי אמונה - בעיקר על פי הגותו של וצפון השומרון עברה הישיבה ליישוב [[הרב קוקשא נור]]שבצפון השומרון.
הרב ולדמן היה ממייסדי וראשי תנועת ההתיישבות "[[גוש אמונים]]", ולאחר כמה שנים של תנועת "התחיה". בשנות שמונים שימש כרב המושב קשת ב[[רמת הגולן]]. שימש כחבר מזכירות מרכז ומועצת תנועת "התחיה" עד לפירוקה. כמו כן שימש כחבר המזכירות העולמית של תנועת [[בני עקיבא]], ולאחר מכן בהנהלה הארצית של התנועה. כיהן כחבר כנסת בכנסת ה-11 וה-12, ופרש מהכנסת בשנת תש"ן. לרב ולישיבתו שותפות רבת שנים במאבק על שלמות הארץ. מתוך הישיבה יצאו מייסדי גרעין 'אלון מורה' שזכו ליסד את היישוב [[קדומים]] ולאחר מכן את היישוב [[אלון מורה]] ובכך לפרוץ את הדרך לחידוש ההתיישבות היהודית ב[[שומרון]]. כמו"כ לפני ביצוע הנסיגה מ[[סיני]] עברה הישיבה על רבניה ותלמידיה ל[[ימית]] וכן לפני הגירוש מ[[גוש קטיף]] וצפון השומרון עברה הישיבה ליישוב [[שא נור]] שבצפון השומרון. הרב ולדמן לימד בעבר לימודי אמונה ב[[ישיבת מרכז הרב]] לפני ואחרי [[מלחמת יום הכפורים]].
==משנתו החינוכית==
[[קטגוריה:רבני הציונות הדתית בישראל]]
[[קטגוריה:רבנים חברי כנסת]]
[[קטגוריה:רבני ישיבת מרכז הרב]]

Navigation menu