מילון הראי"ה:טוב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הסדור הקיים בתנאיו המורכבים המתקבלים על רצונו ודעתו של אדם [ע"ר א קפט]. המושג המתאים [א"ק ב תנט]. טוב - המשכלל את הישות [ר"מ כב]. התכונה שהיא מכוננת לשכלולה של ההויה, לכללותיה ולפרטיותיה, לרוחה ולגויתה [א"ק ג קסג]. שאיפת בנין, קוממות, הארה והתרוממות [שם ב תעו]. מוביל לתכלית השלמות הנצחית הרצויה [עפ"י ע"ר א פ]. בנין העולם שכלולו ופארו [פנק' א שכט]. ע"ע רע.