Difference between revisions of "מילון ראשי תבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 6: Line 6:
 
*הקב"ה - [[הקדוש ברוך הוא]]
 
*הקב"ה - [[הקדוש ברוך הוא]]
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
*חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
+
*חז"ל - [[חכמינו זכרונם לברכה]] (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
 
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)

Latest revision as of 23:01, 27 March 2018

מילון ראשי תבות בנושאי יהדות: