Difference between revisions of "מילון ראשי תבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 1: Line 1:
 
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
 
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
 
*גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
 
*גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
*זמ"ן נק"ט - זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות (סימן לששת סדרי משנה)
 
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 
*חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
 
*חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)

Revision as of 12:31, 3 February 2013

מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:

  • גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
  • חהר"ל - חתיכה הראויה להתכבד
  • חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
  • יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
  • ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
  • מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)