Difference between revisions of "מילון ראשי תבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
*נ"מ - [[נפקא מינה]]
 
*נ"מ - [[נפקא מינה]]
 
*ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)
 
*ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)
[[קטגוריה:קטגוריות]]
+
 
 +
[[קטגוריה: ארון הספרים היהודי]]

Revision as of 11:18, 5 September 2012

מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:

  • גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
  • זמ"ן נק"ט - זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות (סימן לששת סדרי משנה)
  • חהר"ל - חתיכה הראויה להתכבד
  • חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
  • יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
  • ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
  • מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
  • מס"י - מסילת ישרים
  • נ"מ - נפקא מינה
  • ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)