Difference between revisions of "מילון ראשי תבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
 
*בעוה"ר- בעוונותינו הרבים.
 
*בעוה"ר- בעוונותינו הרבים.
 
*גפ"ת - [[גמרא]], [[פירוש רש"י לתלמוד|פירוש רש"י]], [[תוספות]]
 
*גפ"ת - [[גמרא]], [[פירוש רש"י לתלמוד|פירוש רש"י]], [[תוספות]]
*הקב"ה - הקדוש ברוך הוא
+
*הקב"ה - [[הקדוש ברוך הוא]]
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 
*חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
 
*חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)

Revision as of 20:44, 30 August 2017

מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:

 • אאאאאאאא"ל- אם אין אומרי א-ל ארך אפיים אין אומרים למנצח.
 • אאאאאאאא"צ- אם אין אומרים א-ל ארך אפיים אין אומרים צדקתך.
 • בעוה"ר- בעוונותינו הרבים.
 • גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
 • הקב"ה - הקדוש ברוך הוא
 • חהר"ל - חתיכה הראויה להתכבד
 • חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
 • יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 • ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 • כה"ג- כהן גדול/ כהאי גוונא
 • מג"ע א"ש - מזונות,גפן, [עץ, [בורא פרי האדמה|אדמה]], שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
 • עוה"ב- עולם הבא
 • ראי"ה- רבי אברהם יצחק הכהן קוק
 • רמח"ל- רבי משה חיים לוצאטו.