Difference between revisions of "מילון ראשי תבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
 
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
 +
*גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
 +
*זמ"ן נק"ט - זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות (סימן לששת סדרי משנה)
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 +
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 +
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 
*מס"י - [[מסילת ישרים]]
 
*מס"י - [[מסילת ישרים]]
 
*נ"מ - [[נפקא מינה]]
 
*נ"מ - [[נפקא מינה]]
 
*ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)
 
*ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)
 
[[קטגוריה:קטגוריות]]
 
[[קטגוריה:קטגוריות]]

Revision as of 02:14, 27 July 2010

מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:

  • גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
  • זמ"ן נק"ט - זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות (סימן לששת סדרי משנה)
  • חהר"ל - חתיכה הראויה להתכבד
  • יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
  • ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
  • מס"י - מסילת ישרים
  • נ"מ - נפקא מינה
  • ש"ס - שישה סדרים (המשנה ופעמים רבות הכוונה גם לגמרא)