Difference between revisions of "מילון ראשי תבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:
 
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
 
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
 +
*אאאאאאאא"ל- אם אין אומרי א-ל ארך אפיים אין אומרים למנצח.
 +
*אאאאאאאא"צ- אם אין אומרים א-ל ארך אפיים אין אומרים צדקתך.
 +
*בעוה"ר- בעוונותינו הרבים.
 
*גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
 
*גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
 
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
Line 6: Line 9:
 
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 
*מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
 
*מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
 +
*עוה"ב- עולם הבא
 +
*רמח"ל- רבי משה חיים לוציאטו.
 +
*
  
  
 
[[קטגוריה: ארון הספרים היהודי]]
 
[[קטגוריה: ארון הספרים היהודי]]

Revision as of 09:29, 16 December 2013

מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:

 • אאאאאאאא"ל- אם אין אומרי א-ל ארך אפיים אין אומרים למנצח.
 • אאאאאאאא"צ- אם אין אומרים א-ל ארך אפיים אין אומרים צדקתך.
 • בעוה"ר- בעוונותינו הרבים.
 • גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
 • חהר"ל - חתיכה הראויה להתכבד
 • חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
 • יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 • ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 • מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
 • עוה"ב- עולם הבא
 • רמח"ל- רבי משה חיים לוציאטו.