Open main menu

מסכת חגיגה

מסכת חגיגה היא המסכת האחרונה בסדר מועד. המסכת עוסקת בדיני עלייה לרגל וקרבן חגיגה ובדרך אגב בענייני מעשה בראשית ומעשה מרכבה ובהלכות טומאה וטהרה הנוגעות לתרומה וקודש.

פרקי המסכתEdit

  • פרק א': הכל חייבין
  • פרק ב': אין דורשין
  • פרק ג': חומר בקודש

קישורים חיצונייםEdit