מסכת מעשרות

From ויקישיבה
Revision as of 19:10, 4 December 2011 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת מעשרות היא המסכת השביעית בסדר זרעים. עוסקת בכל הלכות מעשרות: מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני. כיתר המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) לא נכתב עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי.

מיקומה[edit]

על פי הרמב"ם בהקדמתו למשנה המעשרות באים לאחר התרומה, לכן נקבעה מסכת זו אחר מסכת תרומות.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – אלו גידולים חייבים במעשרות.
  • פרק ב – אימתי פטורים מלעשר.
  • פרק ג – מתי אוכלים פירות שאינם מעושרים ואלו מקומות גידולים שבהם אינם מתחייבים במעשרות.
  • פרק ה – דברים שונים הקובעים למעשר.

קישורים[edit]

מסכתות המשנה