Open main menu

מסכת נידה

Revision as of 18:38, 4 December 2011 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

מסכת נידה היא המסכת השביעית במשניות מסדר טהרות והאחרונה בתלמוד הבבלי והירושלמי,בבבלי יש בה 72 דף לעומת 13 דף שיש בה בירושלמי משלשה פרקים שידוע לנו כיום(תוס' ד"ה "ותבדוק בדף ס"ו: אומר שיש מסכת לפחות עד פרק שביעי). כשמה כן עיסוקה בהלכות בהלכות נידה.

פרקי המסכתEdit

  • שמאי
  • כל היד
  • המפלת חתיכה
  • בנות כותים
  • יוצא דופן
  • בא סימן
  • דם נידה
  • הרואה כתם
  • אישה שהיא עושה
  • תנוקת