מסכת עירובין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת עירובין היא המסכת השניה בסדר מועד. בעיקרה המסכת עוסקת ב עירוב תחומין ועירוב חצרות, שיתוף מבואות, תחום שבת וקניין שביתה אך גם משלימה בביאור דיני ארבע הרשויות ופרטי דיניהן כהשלמה לדינים שבוארו כבר במסכת שבת.

מיקומה

באה אחרי מסכת שבת משום שהיא חלק מהלכות שבת. לעיתים נחשבת לחלק ממסכת שבת.

תוכן המסכת

  • פרק א – תיקון מבוי וחצר הפרוצים לרשות האסורה להם ועשיית מחיצה עמ"נ לטלטל בתוכה.
  • פרק ב – דיני פסי ביארות ודיני קרפף.
  • פרק ג – דיני מזון העירוב, מיקומו, תנאי בערוב ועירוב לשני ימים.
  • פרק ד – היוצא חוץ לתחום ודיני קניין שביתה.
  • פרק ה – עיבור העיר ומדידת התחומין.
  • פרק ו – חצר שיש חסרון בעירובה.
  • פרק ז – דיני חצרות הסמוכות לעירוב. כיצד משתתפים במבוי.
  • פרק ח – השתתפות בעירוב תחומין. דינים נוספים בעירוב חצירות תיקונים במים.
  • פרק ט – דיני טלטול מרשויות דומות ודין חצר שנפרצה.
  • פרק י – השלמות לדיני ארבע רשויות והיתר אין איסור שבות במקדש.

קישורים

מסכתות המשנה