Warning: Declaration of SkinMinerva::doEditSectionLink(Title $nt, $section, $tooltip = NULL, $lang = false) should be compatible with Skin::doEditSectionLink(Title $nt, $section, $tooltip, Language $lang) in C:\inetpub\yeshiva\wiki\wiki\skins\MinervaNeue\includes\skins\SkinMinerva.php on line 30 מר משה סופר - ויקישיבה
Open main menu

מר משה סופר

רבי משה סופר מירושלים בן רבי יעקב חיים סופר ומרת פריחה. היה שנים רבות איש מסחר וסופר סת"ם כתב ספרי תורה רבים תפילין ומזוזות, ועזר לאביו בעל כף החיים להדפיס את עשר חלקים של ספר כף החיים וכן את ספר קול יעקב ושאר חיבוריו והדפיסם עשרות פעמים, היה בעל חסד ומחזיק תורה ותומך גדול בישיבת פורת יוסף, ואיש ספר, ונשוי למרת צלחה חנה בת רבי שאול ושמחה צדקה אחותו של הרב יהודה יהושע חיים צדקה ראש ישיבת פורת יוסף. התגורר ברחוב הנביאים בירושלים.

Contents

יום פטירתוEdit

בנוEdit

בנו יחידו רבי יצחק שלום סופר עזרו במלאכת הסת"ם והדפסת הספרים. אביו משה סופר תמך רבות בהחזקת ישיבת פורת יוסף ובאברכיה.

גיסוEdit

גיסו היה חתן בעל כף החיים רבי יוסף חיים מועלם - מלמד שהתגורר בקרית משה בירושלים ולימד שנים רבות תלמידים בתלמוד תורה בני ציון ועוד, וזכה לאריכות ימים ושקד על תלמודו עד פטירתו.

מחותנוEdit

מחותנו היה מראשי המכוונים בתפילה בכוונות הרש"ש בישיבת רחובות הנהר בשכונת רחובות הנקראת שכונת הבוכרים רבי יעקב מונסא (מֹנסֵא) יליד דמשק בסוריה ועלה לארץ ישראל ונתגורר בירושלים בפינת רחוב הרב שלמה מוסאיוף ונפטר ביום ג' לחודש אדר שנת ה'תשי"ד, ונטמן בהר המנוחות.