נבלה

From ויקישיבה
Revision as of 11:18, 12 April 2011 by Light (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

נבלה היא גווית בעל חיים שמת, או בעל חיים טהור שאירע פסול בשחיטתו.

בהלכה[edit]

הנבלה היא אב מאבות הטומאה. כזית מבשר הנבלה, מטמא במגע ובמשא. הנבלה אסורה באכילה ומותרת בהנאה.

טרפה שנשחטה לפני מיתתה, למרות שאסורה משום טריפה, הועילה שחיטתה שלא יחול עליה איסור נבלה.