נוסחי תפילה

From ויקישיבה
Revision as of 23:31, 25 January 2017 by Shyk (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

נוסחי תפילה - למרות הבסיס המשותף לכל קהילות ישראל בנוסח התפילה, שתקנו אנשי כנסת הגדולה, קיימים מנהגים שונים לגבי נוסח התפילה. בקהילות ובעדות שונות קיימים נוסחים שונים, כלומר ניסוחים שונים במידה מסויימת זה מזה של התפילה.

קיימים נוסחי תפילה רבים, המרכזיים שבהם הם "נוסח אשכנז", "נוסח ספרד", ו"נוסח עדות מזרח". כמו כן קיימים "נוסח תימן" - תכלאל "נוסח איטליאני", נוסח חב"ד - המבוסס על הנוסח שבסידור האר"י, ונוסחי תפילה לכמה מקהלי החסידים השונים.

השינויים בנוסחים אינם מהותיים, ובדרך כלל כל יהודי שמתפלל בכל אחד מהנוסחים יצא ידי חובת תפילה כהלכה. השינויים נחשבים שינויים במנהגים ולא בעיקר הדין.