Open main menu

נועם השבת - ספר הספרים

ספר הזכרון על שמו של הרב יצחק כדורי הודפס על ידי חנות נועם השבת ספר הספרים של הוצאה לאור וספרי קודש, ספרא לשעבר, שנוסדה על ידי ירחמיאל (ליאור) דרעי (בן ויקטור ועליזה דרעי) המתגורר בירושלים ברחוב ראובן מס בשכונת רמות ושותפו (עמי) עמנואל צדק המתגורר בירושלים בשכונת גילה בשנת התשס"ד ומתחילה הייתה החנות ברחוב הרב מאיר בר אילן 1 בירושלים ונרכשה על ידי השותפים הנ"ל מאת דוד (אהרן) סופר מרחוב אגן האיילות 21 בגבעת זאב הסמוכה לירושלים שהתגורר מתחילה בבני ברק ולאחר מכן בירושלים ולאחר מכן בגבעת זאב, לאחר מכן עברה החנות לקניון רב שפע ברחוב שמגר בירושלים, לאחר מכן לרחוב צפניה, ולאחר מכן לרחוב בר אילן 3 בירושלים על יד צומת מרן בשותפות ליאור (ירחמיאל) דרעי ועמנואל (עמי) צדק ודוד (אהרן) סופר.