Difference between revisions of "נכסים שיש להם אחריות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(הפניה לדף נכסים)
 
Line 1: Line 1:
כינוי לקרקעות. קרקעות נקראים "נכסים שיש להם אחריות", לפי שחלה עליהם אחריות לתשלום חובות בעליהם, שאם מכרם הלווה, למשל, ואין לו ממה לשלם, המלווה גובה את חובו מן הקונים.
+
#הפניה [[נכסים]]
 
 
הכלל לענין שבועה הוא שזוקקין נכסים שאין להם אחריות את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן המטלטלים אוגדים אל עצמם את הקרקעות לחייב עליהם שבועה, שאף על פי שאין נשבעים על הקרקעות, מכל מקום בזמן שתובעו מטלטלים וקרקעות, ונתחייב הנתבע להשבע על המטלטלים, מגלגלים עליו שבועה אף על הקרקעות (ראה: [[גלגול שבועה]]).
 
 
 
 
 
 
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 

Latest revision as of 22:10, 20 February 2012

הפניה ל: