נעילה

From ויקישיבה
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

התפילה החמישית והאחרונה ביום הכיפורים, הנאמרת סמוך לשקיעת החמה.


התפילה המסיימת את יום הכיפורים היא תפילת "נעילה". בשעה זו נחתם גזר דיננו. תפילת נעילה נאמרת בחרדת קודש ומבקשים בה מה' שיחתום את גזר דיננו לטובה.


מתחילים להתפלל נעילה כשהשמש בראש האילנות, כלומר: פרק זמן לפני השקיעה.


קריאת הפסוק: "שמע ישראל, ה' אלקינו ה' אחד", קריאת פסוקים נוספים ותקיעת שופר מסיימים את תפילת נעילה. התקיעה נועדה, בין היתר, לסמן את סילוק השכינה בסיום היום הקדוש. גם במעמד הר סיני בעת סילוק השכינה נאמר: "במשוך היובל (כלומר, השופר) המה יעלו בהר". כמו כן, נועדה תקיעה זו להזכיר לנו את תקיעת השופר של יום הכיפורים בשנת היובל: "בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארצכם, וקדשתם את שנת החמישים...". תקיעה זו במקורה נועדה, להחזיר את העבדים למשפחותיהם, ואת האדמות - לבעליהם, כמצות שנת היובל.