סדר נזיקין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סדר נזיקין הוא הסדר הרביעי בששת סדרי המשנה. הסדר עוסק בדיני טומאה וטהרה. הרמב"ם בהקדמת הרמב"ם למשנה טוען כי הסדר שובץ לאחר סדר נשים ולא לפניו כדי ללכת אחר סדר הכתוב, שהקדים "כי ימכור איש את ביתו" (שמות כא, ו), ורק לאחר מכן "כי יגח שור את איש" (שמות כא, כח).

הסדר נקרא גם סדר ישועות (בבלי שבת לא, א), כחלק מן הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת"[1] הנדרש על ששת סדרי המשנה, זאת מפני שהוא (רש"י שבת לא, א) "מושיען (ו)מזהיר לפרוש מהיזק ומהתחייב ממון".

המסכתות בסדר ונושאיהן[edit]

סה"כ 10 מסכתות

מסכתות התלמוד על הסדר[edit]

בתלמוד הבבלי יש רק את מסכת נידה, ההנחה המקובלת היא שמשום שדיני טומאה וטהרה לא היו שייכים בגולה (אין תרומות ומעשרות, אין כניסות לבית המקדש, אין פרה אדומה לטהרה), נמנעו אנשי בבל מלהתעסק בהם. היה עדיף ללמוד ולהתעמק בהלכות המעשיות יותר. אעפ"כ, מעט מדינים אלה מפורשים כבדרך אגב בגמרות אחרות הפזורות במקומות שונים בש"ס. בתלמוד הירושלמי מופיע רק חלק קטן ממסכת נידה, לא ברור למה. מהתוספות ניתן להסיק כי חלקים נוספים מהמסכת היו ואבדו.

טעם סדר המסכתות ע"פ הרמב"ם[edit]

קישורים חיצוניים[edit]


מסכתות המשנה