ספר חסד לאברהם (הראשון)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר חסד לאברהם (הראשון)[edit]

מאת הרב אברהם אזולאי (השני) תושב עיה"ק קרית ארבע היא חברון ושם מנוחתו כבוד. בשער הספר דפוס לבוב שנת ה'כת"ר כתוב:

ספר חסד לאברהם[edit]

ספיר ויהלום גזרתו. מהררי קדש יסודתו. דברים אשר ראשם בשמים. כזהר הרקיע מאירת עינים. סודות נשגבים ונפלאים. סתרי תורה בפז מסולאים. הצעות והקדמות לספר הזהר. זכים וברורים כעצם השמים לטוהר. חכמה תבונה ודעת. ממעין הקבלה נובעת. מספרי הרמ"ק וגורי האר"י מקור הדברים. כולם יחד תמימים וישרים. כל אלה יחד מפלאות תמים דעים. הרב הגדול קדוש עליון המקובל האלהי חסידא ופרישא מוהר"ר אברהם אזולאי זצ"ל לבוב התר"כ

תוכן הספר[edit]

  • הקדמה
  • אבן השתיה ובו מכיל שבעה עינים (מעיינות)
  • המעיין הראשון, עין כל
  • המעין השני, עין הקורא
  • המעין השלישי, עין הארץ
  • המעין הרביעי, עין יעקב
  • המעין החמישי, הנקרא עין משפט
  • המעין הששי, עין גנים
  • המעיין השביעי, עין גדי

חלק השני

  • בריכת אברהם ובו ל"ב שוקתיים

ספר חסד לאברהם (השני)[edit]

קיימים עוד כמה וכמה ספרים בשם חסד לאברהם, להלן שמותם:

חסד לאברהם (רחוב)[edit]

קיים רחוב בשם חסד לאברהם בשכונת מאה שערים (ירושלים).