עור האליה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

העור שתחת זנב הכבש. נחלקו אמוראים בשאלה, מה דינו של עור האליה בנוגע לקרבנות הנאכלים שהאליה קרבה בהם: יש מהם שסוברים, שדין עור האליה שווה לדין האליה, וגם אותו מקריבים על המזבח[1], ויש מהם שסוברים, כי אין דין עור האליה שווה לדין האליה, אלא דינו כדין בשר הנאכל[2].

הערות שוליים[edit]

  1. . וממילא שהקרבן נפסל במחשבת הקטרתו בפסול ולא במחשבת אכילתו בפסול.
  2. . וממילא שהקרבן נפסל במחשבת אכילתו בפסול.