Difference between revisions of "על הנסים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
  
  
בחנוכה מוסיפים את הנוסח: "על הנסים... בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול...", ובפורים מוסיפים את הנוסח: "על הנסים... בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה...".
+
בחנוכה מוסיפים את הנוסח: "על הנִסים... בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול...", ובפורים מוסיפים את הנוסח: "על הנסים... בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה...".
  
  
Line 14: Line 14:
 
== דיני השוכח ==
 
== דיני השוכח ==
  
מי ששכח "על הניסים" אינו חוזר, אך אם נזכר קודם אמירת השם אומרו במקומו. ואם אמר כבר השם יכול לאומרו בברכת המזון בנוסח "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'", וכן בתפילה יכול להוסיף לפני "יהיו לרצון" בנוסח "יהי רצון שתעשה עימנו ניסים ונפלאות וכו'".
+
מי ששכח "על הנסים" אינו חוזר, אך אם נזכר קודם אמירת השם אומרו במקומו. ואם אמר כבר השם יכול לאומרו בברכת המזון בנוסח "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'", וכן בתפילה יכול להוסיף לפני "יהיו לרצון" בנוסח "יהי רצון שתעשה עימנו ניסים ונפלאות וכו'".
  
 
[[קטגוריה:חנוכה]]
 
[[קטגוריה:חנוכה]]
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Revision as of 12:07, 19 December 2008

תוספת בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון בימי חנוכה ופורים, שבה מודים לה' ומהללים אותו על תשועתו בימי גזירות היוונים ובימי מרדכי ואסתר.


זמן אמירתה

בחנוכה מוסיפים את הנוסח: "על הנִסים... בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול...", ובפורים מוסיפים את הנוסח: "על הנסים... בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה...".


את נוסח "על הנסים" מוסיפים בתפילת שמונה עשרה: בברכת "מודים", ובברכת המזון: בברכת "נודה לך".


דיני השוכח

מי ששכח "על הנסים" אינו חוזר, אך אם נזכר קודם אמירת השם אומרו במקומו. ואם אמר כבר השם יכול לאומרו בברכת המזון בנוסח "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'", וכן בתפילה יכול להוסיף לפני "יהיו לרצון" בנוסח "יהי רצון שתעשה עימנו ניסים ונפלאות וכו'".