Open main menu

עצירות

עצירות היא בעיה בתפקוד הגוף שאינו יכול או יכול בקושי רב לפנות את הפסולת מגופו.

תזאורוס לוגיEdit

  • "אם היה בתחלת מי רגלים אנו אומרים שמחמת עצירות השתן אירע לו כן" (פירוש המשניות לרמב"ם מקוואות פרק ח)