Open main menu

עצירות

Revision as of 14:15, 8 May 2011 by שדה צופים (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

עצירות היא בעיה בתפקוד הגוף שאינו יכול או יכול בקושי רב לפנות את הפסולת מגופו.

תזאורוס לוגיEdit

  • "אם היה בתחלת מי רגלים אנו אומרים שמחמת עצירות השתן אירע לו כן" (פירוש המשניות לרמב"ם מקוואות פרק ח)